Pazartesi, Aralık 4, 2023
RADYO ALEMDAR

RADYO ALEMDAR 7/24 Kesintisiz Yayın

Sivil Anayasa

Türkiye'nin dış ve iç politik dengelerini ABD'nin bölge çıkarları endeksli olarak yeniden yapılandırmanın yasal zeminini oluşturan, yürürlükteki Anayasamızın 5. Maddesinde; devletin temel amaç ve görevlerini tanımlarken, “…. demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur...

Pedagojik Kalınlık, Usturlap ile Ölçülürse!

Biz baş örtüsüne karşı değiliz(!) türbana karşıyız” diyenlerden, bir kez olsun neden devlete dönüp de, bu çocuklardan türban değil de baş örtüsü takanları bari okullara alın dediklerini görmedik. “Bizim ninelerimizin örtüsü böyle değildi” diyorlar....

Say’ın Korkusu Gerçekçi Mi?

Dahi bir piyanist, ideolojik saplantıyla politika yapmaya başlarsa ne olur? Çok basit; birilerinin alt politik çıkarlarına alet olur. Bütün görkemiyle orta yerde duran sanatına karşı, toplumda olan veya olma ihtimali olan saygısı örselenir. Savunduğu...

Entegrasyon ? Asimilasyon ? Genocide ?

Cumhuriyet gazetesi yazarı İlhan Selçuk'un “"Türbanı flamaya dönüştürenler cehennemliktir" sözü. İslam dininin beyani kaynakları, siyaset biliminin rasyonel ölçüleri, retoriği ve salim akıl ve izan açısından nefretin dili, ideolojik “kesin inancın”(E.Hoffer) örneği olarak üniversitelerde okutulmalıdır....

Sekülerizm ve Teokrasi Arasında İslam Geleneği

“…İnsanları; kula kulluktan, yalnız Allah'a kulluğa çağırıyorum.” ( Hadis-i Şerif )  İslam'ın, Hz. Muhammed için koruyup da diğer insanlar için korumadığı hiçbir hak yoktur. Müslümanlar Hz Muhammed için korudukları hakları öncelikle Velayetten dolayı bütün Müslümanlar sonrada...

Mesaj İletim Hatası

Bir 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü daha idrak ettik. Milli Eğitim Bakanı, çağdaş teknolojiyi kullanarak cep mesaj yoluyla günümüzü kutladı. Çok onurlandık. Öğrencilerimiz törenler hazırladı. Kır çiçekleri şiirleriyle çok duygulandık. Konuşmalar yapıldı arkadaşlarımız tarafından; öğretmenlik...

Sendikalar Sadece Aidat mı Toplar?

 Sendika, bir yönüyle “mülkiyet edinme ve koruma, toplanma, örgütlenme hakkı” olarak birinci kuşak insan hakları” bağlamına girerken, “çalışma, adil gelir ve sendika kurma, grev ve toplu sözleşme hakkı” olarak da ikinci kuşak insan haklarındandır....

Sendikaların Özgün Ücret Politikaları Yok…

 Evvela 05.09.2007 tarihli Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan “Sendikalar Sadece Aidat mı Toplar ”başlıklı yazıma atfen yazılan ve Yeni Şafak gazetesinin aynı sayfasında yayımlanan “Sendikaların Gelecekle Sınavıbaşlıklı yazıdan dolayı Hak-İş Konfederasyonu Genel Bşk. Yardımcısı Sayın...

Özgürlükçü Bir Sendikal Manifesto

 Eğitimciler Birliği Sendikasının 5 Mart 2005 Cumartesi günü bir olağan kongresi var. Yine sendikacılık asgarilerinin konuşulmadığı, gündemlerin genel gündemlerden ziyade il ve ilçelerin yerel sorunları ve çözüm teknikleriyle tüketildiği bir olağan kongreye daha tahammülü olmayan şube başkanları,...

Kelimelerin Dinine Müdahale

13 Ocak 2005 Sabah gazetesinin haberi; "İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamış" terör örgütlerinin istismarına açık kelime ve kavramlar, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkarılacakmış ve Milli Eğitim Bakanlığı her ay valilikler kanalıyla çalışmalar hakkında rapor...