Çarşamba, Mayıs 22, 2024
RADYO ALEMDAR

RADYO ALEMDAR 7/24 Kesintisiz Yayın

Ahseni Takvimden Esfele Safiline Savruluş

En güzel yaratılıştan ,aşağıların aşağısına atılış. Böyle ifade ediyor Allah, insanın aşağılaşmasını. Ve bu ifade ne kadarda denk düşüyor Iraktaki ABD ve İngiliz işkenceci askerlerine. Geçmişte yaptıkları henüz hafızalardan silinmemişken, bunlara yenilerini ekliyor ABD....

Referans Sorunu

Özellikle AB sürecinde, ekonomik, siyasi, hukuki ve diğer alanlarda yapılan değişikliklerin referansının batı medeniyeti olmasını, aydınlar ve siyasiler indinde aynı dilin kullanılmasını, zihni, felsefi, ilmi fukaralık olarak mı, yoksa, yönünü kaybetmiş, kendini tanımlama bunalımı...

“Türkiye’ye Sahip Çıkmazsan Ya Davulcuya Gider Ya Zurnacıya”

6 Ekim 2004 tarihinde, Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesi ile ilgili tavsiye kararı çıkmasının ardından; bir televizyon kanalında, AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Verheugen ile yapılan söyleşide, kendisinin söylediği sözlerle; 17Aralık 2004 tarihinde, Brüksel'de Türkiye ile...

Avrupa Yine Sınıfta Kaldı

Uzunca bir zamandır hem dış dünyada hem de ülkemizde sonucu merakla beklenen Leyla Şahin davası nihayet sonuçlandı. Bu karar, dünya gündeminde ve özellikle ülkemizde epeyce bir süre daha tartışılacağa benzemektedir. Verilen bu karar, birçok bakımdan...

Medyanın Ayartıcı Gücü

Haberleşme alanındaki baş döndürücü gelişmeler neredeyse dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Dünyada meydana gelen iyi-kötü bütün olaylar, anında evimizde seyredilmektedir. Durum böyle olunca da, insanın, olup bitenler karşısında etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Haberleşme vasıtalarının çeşitlendiği...

Önemsiz Ders mi Var ?

Öğrencilerimizi beden, zihin ve ruhsal yönden geleceğe hazırlamak, eğitimimizin genel amaçlarındandır. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak da, okullarımızda değişik dersler okutulmaktadır. Yani okullarımızda değişik derslerin okutulması rasgele bir durum değildir. Hayatın çok boyutlu ve...

TÜSiAD Üzerine

Sendikaların asıl amacı, çalışanların ekonomik ve soysal çıkarlarını korumaktır. Sendikaya üye olanların da beklentisi bu yöndedir. Çalışma hayatımızda var olan işçi ve memur sendikaları, çalışanların çıkarlarını korudukları müddetçe başarılı olmakta ve temsil etme gücü kazanmaktadır....

Sendikal Taassup

Sendikaların asıl amacı, çalışanların ekonomik ve soysal çıkarlarını korumaktır. Sendikaya üye olanların da beklentisi bu yöndedir. Çalışma hayatımızda var olan işçi ve memur sendikaları, çalışanların çıkarlarını korudukları müddetçe başarılı olmakta ve temsil etme gücü kazanmaktadır....

ŞALPAZARI’NDA KAYBEDENLER/KAZANANLAR

Öncelikle Şalpazarı’nda Belediye Başkanlığını kazanan Sayın Refik Kurukız’ı tebrik etmeliyiz. Ortaya çıkan bu sonucu, halkın yaptığı tercihi beğenmeyenler olabilir. Ancak bu sonucu ortaya çıkaran halkın iradesine saygı duymak, asgari demokratik bir tavır olmalıdır. 30 Mart...