Yeni Arşiv Belgesi / Geyikli

Araştırma: Mehmet Atalar – Hakkı Bayraktar

A: 
“Mezraa-i Alakadir tâbi’ Akhisar Deresi ve Sazaklu, Karaağaç ve Dereköy ve Çamkiriş ve Kireç ve Karaşeyh ve Karaevgan an Zaviye-i Ahmet Çelebi veled-i Hasan Bey.” [TC Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 52 Numaralı Tapu Tahrir Defteri, 932 H. / 1525 M. Kanuni Sultan Süleyman Devri(1520 – 1566) sh.760]
B: 
[ Vergi münasebetiyle bölgedeki Kızılbaş / Alevi varlığını vurgulayan aynı yerdeki bir kayıtta da şunlar zikrediliyor:
“Bundan evvel Kızılbaş gelüb gaflet ile Kürtün vilayetine girüb reaya zaruri itaat edüb bile gittikleri sebepten mülkleri ve esbabları satıldıktan sonra yine vatanlarına gelüb mülkleri kendilere emr olunmuş idi. Şol reaya ki; gelüb mülküne mutasarrıf olmıyan reayanın mülküne her kim mutasarrıf ise resmin bennak öşür ve rusüm yine sahib-i timara eda eyleye.” (a.g.y.) ]

387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri-II, 937 H. (1530 M) [Kanuni Sultan Süleyman Devri(1520 – 1566)], TC Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 36, Ankara-1997, sh.758 

YORUM GÖNDER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz