Pazartesi, Kasım 28, 2022

Pedagojik Kalınlık, Usturlap ile Ölçülürse!

Biz baş örtüsüne karşı değiliz(!) türbana karşıyız” diyenlerden, bir kez olsun neden devlete dönüp de, bu çocuklardan türban değil de baş örtüsü takanları bari okullara alın dediklerini görmedik. “Bizim ninelerimizin örtüsü böyle değildi” diyorlar....

Fitne, Mülkiyet, Fesat ve Helâk İlişkisi

 Birçok insan; “ Fitne kalkıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın…” Ayet-i Kerimesiyle verilen emrin ve belirlenen ufkun hedefini ve sınırlarınıkâfirler ve inkârcılar iman edinceye kadar/küfür ve inkârlarından dönünceye kadar onlarla savaşın/kıtal şeklinde anlamaktadır.  Bu anlayış; Kuran-ı...

Dersimiz Dersim

 Recep Tayyip Erdoğan’ın Dersim’in karanlık zamanlarıyla alakalı bazı tarihi belgeleri açıklayıp devlet adına işlenen cinayet ve hukuk dışılıklardan özür dilemesini Murat Bardakçı, bir tarihçi dostunun çalakalem yazdıklarını eleştirmeksizin köşesinde aynen yayınladı.  Açıkça anlaşılıyor ki...

Say’ın Korkusu Gerçekçi Mi?

Dahi bir piyanist, ideolojik saplantıyla politika yapmaya başlarsa ne olur? Çok basit; birilerinin alt politik çıkarlarına alet olur. Bütün görkemiyle orta yerde duran sanatına karşı, toplumda olan veya olma ihtimali olan saygısı örselenir. Savunduğu...

Kapitalizm’in Temel Prensipleri

 Zamanın dini kapitalizmdir. Ben Müslüman’ım diyen herkes onun itikadı/teori ve amel/pratiğiyle kendi iman ve amel pratiğini karşılaştırmak zorundadır. Zihnen aşılamayan bir sistem fiilen aşılamaz. Kendimizi hangi dinden varsaydığımızın hiçbir önemi yoktur. Yaygın üretim ilişkileri...

Kardeşlik !

 Siyasette, hukukta ve ekonomide kardeşlikten söz etmek, sözün namusunu piyasaya çıkarmaktan başka bir şeyse eğer, baba sağken veya ölünce bazı kardeşlerin diğerlerine maraba muamelesi yapamaması gerekir. Muhasebesi, güçlü olandan yana işleyen bir kardeşlik, nasıl bir...

Kongre Sürecini Değerlendiren Basın Açıklaması

Genel Merkezimiz'in Sendikacılık Profili ve Sendikal Dil •  Zavallı ifade hürriyeti! Benim Genel Merkezim, seni ne hale getirdi!?. Ne büyük adammışsın Adiy b. Hatim! Yalnızca çağrıda bulunmak için gittiği ve taşlandığı Taif dönüşü, Abdulah'ın yetiminin...

Hukukun Genel ve Özel Gayeleri

 "Vusûlsüzlük, usûlsüzlüktendir." (Hz. Ali)  "Yasa ve kamu düzenlemelerinin yapılması ihtiyaçlara bağlıdır. Bu ihtiyaçlar; ya bir zararın def'i, ya da bir menfaatin celbi şeklindedir" (Şatıbî, El Muvaffakat, Megasitü-ş Şeria, XIV.yy. Kurtuba). Bir düzenleme kamu açısından bu...

Allah, Emekten Yana Taraftır…

 Evet, Musa'nın ve Harun'un, Davud'un, İsa'nın ve Muhammed'in Rabbinden söz ediyorum. Selam olsun hepsine ve takipçilerine.  "Emek sermaye ilişkisinde Allah, emekten yana taraftır. İşveren karşısında emekçi her zaman zayıftır. Allah da zayıftan yanadır" (Muhammed Tahir...

Üretilen Değer Üzerinde Emek Sermayenin Eşitidir

 İslam dini insanın varoluş gayesini; yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak kulluk yapmak şeklinde va’z eder. "Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti..." (Bakara: 2/30) "Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır." (Zâriyât: 51/56) Allah’ın halifeliğinin ve kulluğunyeryüzündeki...