Çarşamba, Aralık 1, 2021

Din – Diyanet ve Toplum

 Düzce’de Mas-Daf Pompa AŞ’de çalışan 120 işçi, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle, Nisan ayı başında tazminatsız olarak işten çıkarılınca, fabrika önünde eylem yaptı ve içeri girenleri de engellemeye çalıştı. Eylemler sırasında...

Doğru Durup, Doğru Konuşalım

Referandum sürecinde, miting  miting, ekran ekran gırtlağımıza kadar “demokrasi, demokrasi ve insan hakları”, nutukları dinledik. Toplu görüşme yasası, toplu sözleşme yasası oldu. Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik, birde baktık ki bir...

Kapitalizm’in Temel Prensipleri

 Zamanın dini kapitalizmdir. Ben Müslüman’ım diyen herkes onun itikadı/teori ve amel/pratiğiyle kendi iman ve amel pratiğini karşılaştırmak zorundadır. Zihnen aşılamayan bir sistem fiilen aşılamaz. Kendimizi hangi dinden varsaydığımızın hiçbir önemi yoktur. Yaygın üretim ilişkileri...

Allah, Emekten Yana Taraftır…

 Evet, Musa'nın ve Harun'un, Davud'un, İsa'nın ve Muhammed'in Rabbinden söz ediyorum. Selam olsun hepsine ve takipçilerine.  "Emek sermaye ilişkisinde Allah, emekten yana taraftır. İşveren karşısında emekçi her zaman zayıftır. Allah da zayıftan yanadır" (Muhammed Tahir...

Kardeşlik !

 Siyasette, hukukta ve ekonomide kardeşlikten söz etmek, sözün namusunu piyasaya çıkarmaktan başka bir şeyse eğer, baba sağken veya ölünce bazı kardeşlerin diğerlerine maraba muamelesi yapamaması gerekir. Muhasebesi, güçlü olandan yana işleyen bir kardeşlik, nasıl bir...

Kör Adaleti ve Karakuşilik

Kör Adaleti ve Karakuşilik Adamın biri gece yarısı hükümdarın sarayının önünde avazı çıktığı kadar -“adalet isterim, kısas isterim” diye bağırıyormuş. Hükümdar adamın içeri alınmasını istemiş ve derdini sormuş. Yüzü gözü kan revan içindeki adam;-“efendim ben âcizane hırsızlıkla geçinen...

Fitne, Mülkiyet, Fesat ve Helâk İlişkisi

 Birçok insan; “ Fitne kalkıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın…” Ayet-i Kerimesiyle verilen emrin ve belirlenen ufkun hedefini ve sınırlarınıkâfirler ve inkârcılar iman edinceye kadar/küfür ve inkârlarından dönünceye kadar onlarla savaşın/kıtal şeklinde anlamaktadır.  Bu anlayış; Kuran-ı...

Kelimelerin Dinine Müdahale

13 Ocak 2005 Sabah gazetesinin haberi; "İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamış" terör örgütlerinin istismarına açık kelime ve kavramlar, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkarılacakmış ve Milli Eğitim Bakanlığı her ay valilikler kanalıyla çalışmalar hakkında rapor...

Sekülerizm ve Teokrasi Arasında İslam Geleneği

“…İnsanları; kula kulluktan, yalnız Allah'a kulluğa çağırıyorum.” ( Hadis-i Şerif )  İslam'ın, Hz. Muhammed için koruyup da diğer insanlar için korumadığı hiçbir hak yoktur. Müslümanlar Hz Muhammed için korudukları hakları öncelikle Velayetten dolayı bütün Müslümanlar sonrada...

Das Kapitalist Müslümanlık

 Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Benedict “…kapitalist düzenin zayıfladığını, yeni bir ekonomik sistemin oluşturulması gerektiğini, ekonomik krizin kapitalist sistemin zayıflardan yana olmadığını açıkça gösterdiğini…” açıkladı ve “…yeni bir ekonomik model üzerinde çalışılmasının gerektiğini” söyledi.“Papa...