Cuma, Mart 24, 2023
RADYO ALEMDAR

RADYO ALEMDAR 7/24 Kesintisiz Yayın

Sendikalar Sadece Aidat mı Toplar?

 Sendika, bir yönüyle “mülkiyet edinme ve koruma, toplanma, örgütlenme hakkı” olarak birinci kuşak insan hakları” bağlamına girerken, “çalışma, adil gelir ve sendika kurma, grev ve toplu sözleşme hakkı” olarak da ikinci kuşak insan haklarındandır....

Tarih; Öncesi ve Sonrası Yoksa Masaldır

 Sanayileşmesini tamamlayan emperyalist Batı, yeryüzü kaynaklarını kendi aralarında paylaşmak için savaşa tutuştu, Osmanlı Devleti konumu, misyonu ve enternasyonal imkânları nedeniyle hedefti ve I. Dünya savaşında taraf olmak zorunda kaldı. Yani; Osmanlı Devleti tarafsız kalsaydı da...

Edep

 İki yaşında geçirdiğim bir hastalık yüzünden, annemin şehirde çalışması nedeniyle, dedem (annemin babası) beni Trabzon'un, Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Köyü'ne götürmüş. Ben, çocukluğumu onların yanında yaşadım. Uzun gecelerde uyandığımda dedemi ya namaz kılarken ve...

Özgürlükçü Bir Sendikal Manifesto

 Eğitimciler Birliği Sendikasının 5 Mart 2005 Cumartesi günü bir olağan kongresi var. Yine sendikacılık asgarilerinin konuşulmadığı, gündemlerin genel gündemlerden ziyade il ve ilçelerin yerel sorunları ve çözüm teknikleriyle tüketildiği bir olağan kongreye daha tahammülü olmayan şube başkanları,...

Hukuk Neden Emekten Yanadır?

 "İslam Hukukunda Gaye Problemi" adlı kitabının, Hukuk'un Özel Gayeleri bölümü, Emeğe Dayalı Muameleler başlığı altında, "servetin iki temel unsurunu mal ile emek olarak tanımlayan Muhammed Tahir b. AŞUR (1879-1973) Hukuk'un, malî tasarruflarla ilgili hükümlerinde,...

Denklem Doğru İşliyor

Bumin:"Anayasa türbana, izin vermiyor" sözü yalnız kişisel değil, indi bir yorum, kendinden menkuldür de. Anayasayı halksız yapar dipçik ve darbenin devamıyla tehdit edip, darbeci generalin Cumhur Başkanlığı onayını aynı pusulada tek soruyla sorarsanız ve...

Say’ın Korkusu Gerçekçi Mi?

Dahi bir piyanist, ideolojik saplantıyla politika yapmaya başlarsa ne olur? Çok basit; birilerinin alt politik çıkarlarına alet olur. Bütün görkemiyle orta yerde duran sanatına karşı, toplumda olan veya olma ihtimali olan saygısı örselenir. Savunduğu...

Sosyal Adalet (Social Justic) ve Ekonomik Adalet (Economic Justice)

 Sayın Cem Somel; adilmedya. com’da “sosyal adalet üzerine (Emek-Sermaye eşitliği mi?) adlı yazısında isim vermeksizin yazılarıma atıfta bulunmuş, eleştiriler yönelterek bazı sorular sormuş ve düşüncelerini ifade emiştir. Konuyla alakalı yaklaşımlarımızın anlaşılması, bu vesileyle başka...

Hukukun Genel ve Özel Gayeleri

 "Vusûlsüzlük, usûlsüzlüktendir." (Hz. Ali)  "Yasa ve kamu düzenlemelerinin yapılması ihtiyaçlara bağlıdır. Bu ihtiyaçlar; ya bir zararın def'i, ya da bir menfaatin celbi şeklindedir" (Şatıbî, El Muvaffakat, Megasitü-ş Şeria, XIV.yy. Kurtuba). Bir düzenleme kamu açısından bu...

Kapitalizm’in Temel Prensipleri

 Zamanın dini kapitalizmdir. Ben Müslüman’ım diyen herkes onun itikadı/teori ve amel/pratiğiyle kendi iman ve amel pratiğini karşılaştırmak zorundadır. Zihnen aşılamayan bir sistem fiilen aşılamaz. Kendimizi hangi dinden varsaydığımızın hiçbir önemi yoktur. Yaygın üretim ilişkileri...