Pazar, Nisan 2, 2023
RADYO ALEMDAR

RADYO ALEMDAR 7/24 Kesintisiz Yayın

Kur’an’ın Hangi Ayetleri Artık Geçersiz!

"Allah, size (kıyamete kadar her müşkülünüzü çözecek) âyetlerini gösteriyor. Allah’ın âyetlerinden hangisini(n)(kıyametten önce geçersiz olacağını söyleyerek) inkâr edersiniz? Mü’min 81” Yirmisekiz Şubat, Türkiye’nin üstünden geçmeden birisi İslam’ın hükümlerinden bazıları için “Eskide kaldı zamanın şartları değişti...

Bu Yaylalarda Neler Oluyor?

RÖPORTAJ: Bülent ŞİRİN / Şalpazarı Haber Araştırmacı Yazar, Hasan Köse yazarımız Bülent Şirin ile yaptığı söyleşide yaylalarımız konusunu'da birçok bilinmeyenleri anlattı. -Hocam, bu yaylalarda neler oluyor, mesele nedir? Sadece bizim oralara mı özgü bir sorun? Tarihi...

Fitne, Mülkiyet, Fesat ve Helâk İlişkisi

 Birçok insan; “ Fitne kalkıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın…” Ayet-i Kerimesiyle verilen emrin ve belirlenen ufkun hedefini ve sınırlarınıkâfirler ve inkârcılar iman edinceye kadar/küfür ve inkârlarından dönünceye kadar onlarla savaşın/kıtal şeklinde anlamaktadır.  Bu anlayış; Kuran-ı...

Üretilen Değer Üzerinde Emek Sermayenin Eşitidir

 İslam dini insanın varoluş gayesini; yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak kulluk yapmak şeklinde va’z eder. "Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti..." (Bakara: 2/30) "Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır." (Zâriyât: 51/56) Allah’ın halifeliğinin ve kulluğunyeryüzündeki...

Zam Yüzde Üç

 Evet, Musa'nın ve Harun'un, Davud'un, İsa'nın ve Muhammed'in Rabbinden söz ediyorum. Selam olsun hepsine ve takipçilerine.  "Emek sermaye ilişkisinde Allah, emekten yana taraftır. İşveren karşısında emekçi her zaman zayıftır. Allah da zayıftan yanadır" (Muhammed Tahir...

Ateizm Ontolojik Bir İmkansızlık, Epistemolojik Bir Sapmadır

Kuran’ı Kerim’e göre  insan, bir anlamıyla bağlantı kuran, bağ kuran, birlik kuran; diğer bir anlamıyla da, unutan demektir. Kelimenin etimolojisi, bu iki anlamı da içerir. İnsan, geçmiş ve gelecekle, evren ve ötesiyle an içinde...

Sosyal Adalet (Social Justic) ve Ekonomik Adalet (Economic Justice)

 Sayın Cem Somel; adilmedya. com’da “sosyal adalet üzerine (Emek-Sermaye eşitliği mi?) adlı yazısında isim vermeksizin yazılarıma atıfta bulunmuş, eleştiriler yönelterek bazı sorular sormuş ve düşüncelerini ifade emiştir. Konuyla alakalı yaklaşımlarımızın anlaşılması, bu vesileyle başka...

Ozan, Sesini Milletin Gırtlağına Ayarlayabilendir

Araştırmacı Hasan KÖSE ile “Karadeniz ve Şalpazarı kültür ve folklorünü konuştuk. -Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1966 Şalpazarı Geyikli’de doğdum. Koryanalı Hüseyin(Köse)’nin oğluyum. İlk ve Ortaokulu Trabzon, liseyi Samsunda bitirdim. 1996’da, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi...

Yıldırım Koç’un Memur-Sen Tarifi Aymazlıklarla Dolu

 Yıldırım Koç’un 2 Nisan 2013 tarihli Aydınlık gazetesinde yayınlanan “Memur-Sen’in Atatürk Karşıtlığı” başlıklı yazısında ibretlik bazı söz ve yaklaşımlar var. Koç, KESK’in “din ve vicdan özgürlüğünün” yanında durmayıp, “sivil itaatsizlik eylemine” karşı “grev kırıcı” tutumu...

Kapitalizm’in Temel Prensipleri

 Zamanın dini kapitalizmdir. Ben Müslüman’ım diyen herkes onun itikadı/teori ve amel/pratiğiyle kendi iman ve amel pratiğini karşılaştırmak zorundadır. Zihnen aşılamayan bir sistem fiilen aşılamaz. Kendimizi hangi dinden varsaydığımızın hiçbir önemi yoktur. Yaygın üretim ilişkileri...