Çarşamba, Ocak 19, 2022

Kardeşlik !

 Siyasette, hukukta ve ekonomide kardeşlikten söz etmek, sözün namusunu piyasaya çıkarmaktan başka bir şeyse eğer, baba sağken veya ölünce bazı kardeşlerin diğerlerine maraba muamelesi yapamaması gerekir. Muhasebesi, güçlü olandan yana işleyen bir kardeşlik, nasıl bir...

Sosyalist İdealler ve Pratik Gerçeklik

 Sosyalizm teoride, ekonomik ve siyasi gücün üretici emek lehine değişmesini öngörmüş ancak seçkin bürokratik bir gurubun elinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Mülkün, servetin ve siyasi gücün temerküzüne neden olmuş; toplum adına yola çıkmış ancak devleti toplum...

Hukukun Genel ve Özel Gayeleri

 "Vusûlsüzlük, usûlsüzlüktendir." (Hz. Ali)  "Yasa ve kamu düzenlemelerinin yapılması ihtiyaçlara bağlıdır. Bu ihtiyaçlar; ya bir zararın def'i, ya da bir menfaatin celbi şeklindedir" (Şatıbî, El Muvaffakat, Megasitü-ş Şeria, XIV.yy. Kurtuba). Bir düzenleme kamu açısından bu...

Bir Eğitim Felsefemiz Olmalı

Bir eğitim felsefemiz olmalı. Nasıl bir eğitim istiyoruz? sorusundan önce cevaplamamız gereken, nasıl bir insan, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya istiyoruz? sorularıdır. Çünkü her iş gibi eğitim felsefesi de, lafzî ya da...

Dersimiz Dersim

 Recep Tayyip Erdoğan’ın Dersim’in karanlık zamanlarıyla alakalı bazı tarihi belgeleri açıklayıp devlet adına işlenen cinayet ve hukuk dışılıklardan özür dilemesini Murat Bardakçı, bir tarihçi dostunun çalakalem yazdıklarını eleştirmeksizin köşesinde aynen yayınladı.  Açıkça anlaşılıyor ki...

Kör Adaleti ve Karakuşilik

Kör Adaleti ve Karakuşilik Adamın biri gece yarısı hükümdarın sarayının önünde avazı çıktığı kadar -“adalet isterim, kısas isterim” diye bağırıyormuş. Hükümdar adamın içeri alınmasını istemiş ve derdini sormuş. Yüzü gözü kan revan içindeki adam;-“efendim ben âcizane hırsızlıkla geçinen...

Kelimelerin Dinine Müdahale

13 Ocak 2005 Sabah gazetesinin haberi; "İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamış" terör örgütlerinin istismarına açık kelime ve kavramlar, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkarılacakmış ve Milli Eğitim Bakanlığı her ay valilikler kanalıyla çalışmalar hakkında rapor...

Das Kapitalist Müslümanlık

 Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Benedict “…kapitalist düzenin zayıfladığını, yeni bir ekonomik sistemin oluşturulması gerektiğini, ekonomik krizin kapitalist sistemin zayıflardan yana olmadığını açıkça gösterdiğini…” açıkladı ve “…yeni bir ekonomik model üzerinde çalışılmasının gerektiğini” söyledi.“Papa...

Kongre Sürecini Değerlendiren Basın Açıklaması

Genel Merkezimiz'in Sendikacılık Profili ve Sendikal Dil •  Zavallı ifade hürriyeti! Benim Genel Merkezim, seni ne hale getirdi!?. Ne büyük adammışsın Adiy b. Hatim! Yalnızca çağrıda bulunmak için gittiği ve taşlandığı Taif dönüşü, Abdulah'ın yetiminin...

Özgürlükçü Bir Sendikal Manifesto

 Eğitimciler Birliği Sendikasının 5 Mart 2005 Cumartesi günü bir olağan kongresi var. Yine sendikacılık asgarilerinin konuşulmadığı, gündemlerin genel gündemlerden ziyade il ve ilçelerin yerel sorunları ve çözüm teknikleriyle tüketildiği bir olağan kongreye daha tahammülü olmayan şube başkanları,...