Çarşamba, Mayıs 22, 2024
RADYO ALEMDAR

RADYO ALEMDAR 7/24 Kesintisiz Yayın

İnfiale Tepki

 Asayişi bir problemden siyasal bir kriz çıkarmayı başardık. Artık bizimde Ku Kuluks Klanlarımız var. Ne güzel. Nerede bir izinsiz basın açıklaması duysalar, hemen koşup vatanı bölünmekten kurtarıyorlar. İzinli de olsa olsun. Yine kurtarıyorlar. Adamlar...

Denklem Doğru İşliyor

Bumin:"Anayasa türbana, izin vermiyor" sözü yalnız kişisel değil, indi bir yorum, kendinden menkuldür de. Anayasayı halksız yapar dipçik ve darbenin devamıyla tehdit edip, darbeci generalin Cumhur Başkanlığı onayını aynı pusulada tek soruyla sorarsanız ve...

Türk Devletlerinin Dinlerle Serüveni

 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı yıllık değerlendirme konuşmasında;  ''Türkiye ne İslam devletidir, ne de İslam Ülkesidir. Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm değerlerin kilit taşıdır'' dedi.Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu Mete'nin evlendiği...

İfade Hürriyeti , Katılmama Hürriyetidir De!..

 Ben hep polisin yetki ve salahiyetlerinde eksiklik olduğunu düşünür, eğer bir kişi eline silah veya bir kesici alet almışsa, veya birini öldürme ya da yaralama tehdidi ile bir tehlikeye itiyorsa ve polis ona silahını...

Edep

 İki yaşında geçirdiğim bir hastalık yüzünden, annemin şehirde çalışması nedeniyle, dedem (annemin babası) beni Trabzon'un, Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Köyü'ne götürmüş. Ben, çocukluğumu onların yanında yaşadım. Uzun gecelerde uyandığımda dedemi ya namaz kılarken ve...

Zam Yüzde Üç

 Evet, Musa'nın ve Harun'un, Davud'un, İsa'nın ve Muhammed'in Rabbinden söz ediyorum. Selam olsun hepsine ve takipçilerine.  "Emek sermaye ilişkisinde Allah, emekten yana taraftır. İşveren karşısında emekçi her zaman zayıftır. Allah da zayıftan yanadır" (Muhammed Tahir...

Allah, Emekten Yana Taraftır…

 Evet, Musa'nın ve Harun'un, Davud'un, İsa'nın ve Muhammed'in Rabbinden söz ediyorum. Selam olsun hepsine ve takipçilerine.  "Emek sermaye ilişkisinde Allah, emekten yana taraftır. İşveren karşısında emekçi her zaman zayıftır. Allah da zayıftan yanadır" (Muhammed Tahir...

Hukukun Genel ve Özel Gayeleri

 "Vusûlsüzlük, usûlsüzlüktendir." (Hz. Ali)  "Yasa ve kamu düzenlemelerinin yapılması ihtiyaçlara bağlıdır. Bu ihtiyaçlar; ya bir zararın def'i, ya da bir menfaatin celbi şeklindedir" (Şatıbî, El Muvaffakat, Megasitü-ş Şeria, XIV.yy. Kurtuba). Bir düzenleme kamu açısından bu...

Üretilen Değer Üzerinde Emek Sermayenin Eşitidir

 İslam dini insanın varoluş gayesini; yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak kulluk yapmak şeklinde va’z eder. "Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti..." (Bakara: 2/30) "Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır." (Zâriyât: 51/56) Allah’ın halifeliğinin ve kulluğunyeryüzündeki...

Hukuk Neden Emekten Yanadır?

 "İslam Hukukunda Gaye Problemi" adlı kitabının, Hukuk'un Özel Gayeleri bölümü, Emeğe Dayalı Muameleler başlığı altında, "servetin iki temel unsurunu mal ile emek olarak tanımlayan Muhammed Tahir b. AŞUR (1879-1973) Hukuk'un, malî tasarruflarla ilgili hükümlerinde,...